אודות פיתוח קהילתי-כלכלי | מעברים נגב מערבי

אודות פיתוח קהילתי-כלכלי

מרכזי "מעברים" מקדמים את התפישה לפיה בקהילה המקומית קיים הידע והכוח להובלת תהליכים תעסוקתיים וכלכליים באזור.

אנו מאמינים, כי בניית תשתית קהילתית נעשית בדרכים של קידום שותפויות כאבן יסוד.

הגישה הקהילתית בתחום תעסוקה מתבטאת בפריסת שירותים מהרמה הפרטנית ועד הרמה הקהילתית בעבודה משותפת בין התושבים, המנהיגות המקומית ואנשי המקצוע וכך יצמחו וימצאו המענים התעסוקתיים הנכונים לפרט, לישוב ולאזור.

אנו שואפים לחזק את העסקים המקומיים ולהרחיבם על מנת להעמיק את הצריכה המקומית ופועלים לחשוף את המשאבים המקומיים ולהעצימם, לזהות הזדמנויות ולחזק באמצעותן את הכלכלה המקומית.

מזמינם אתכם לפנות ולהעלות אתגרים מהשטח בתחום, לעשייה פורייה ומשותפת ולמימוש רעיונות יצירתיים שיקדמו את התחום הקהילתי-כלכלי.

רכזת קהילה, יעוץ ופיתוח קריירה מ.א. אשכול שלוחה דרומית - קרן מורג
טלפון: 053-5267454 דוא"ל: kerenm@merhavim.matnasim.co.il

יעוץ ופיתוח קריירה מ.א. אשכול שלוחה צפונית- עינב מוזס-אורבך
טלפון: 054-7916791 דוא"ל: prat@merhavim.matnasim.co.il

יעוץ ופיתוח קריירה מ.א מרחבים ומ.א. שדות נגב - חופית אלי
טלפון:08-9938996 דוא"ל: prat1@merhavim.matnasim.co.il