אודות מעברים | מעברים נגב מערבי
מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

אודות מעברים

"מעברים נגב מערבי" הוא אחד משישה מרכזי מעברים הפועלים כיום בארץ ועוסקים בפיתוח כלכלה מקומית ותעסוקה במגזר הכפרי.

מעברים נגב מערבי היא תכנית משותפת למשרד הרווחה- השירות לעבודה קהילתית ולמועצות האזוריות אשכול, מרחבים ושדות נגב.

מרכז מעברים נגב מערבי הוקם בשנת 2006 על ידיי המועצות האזוריות מרחבים ואשכול והוא פועל מאז בהצלחה. בשנת 2014 הצטרפה מועצה אזורית שדות נגב כשותפה שלישית במרכז.

יעוד מעברים נגב מערבי

פיתוח מענים תעסוקתיים מותאמים במטרה לשפר, לקדם ולפתח את מצב התעסוקה, הפרנסה והקהילות בתחומי המועצות השותפות.
חזון מעברים נגב מערבי
מעברים נגב מערבי שואף להיות ארגון לומד ולהוות מאגר ידע עדכני ועוגן מקצועי בתחום התעסוקה במועצות השותפות.

מעברים יהיו מובילים ושותפים לתהליכים אזוריים וקהילתיים, יאתרו מגמות ומשאבים במרחב ויזהו הזדמנויות.  

שירותי מעברים יהיו נגישים ומותאמים לצורכי הפרט, הקהילה והאזור.

צוות מעברים יפעל  ליצור מציאות בה כל אדם מממש את יכולותיו התעסוקתיות ומשפר את איכות חייו.

המרכז פועל בשישה תחומים עיקריים:
1.יעוץ פרטני ופיתוח מיומנויות להשתלבות בעולם התעסוקה לקבוצות אוכלוסייה מגוונות.
2. השמה וקידום תושבי האזור בעבודה.

3. ביצוע הכשרות רלוונטיות לאזור וגיוס מימון להכשרות של פרטים.

4. טיפול ביזמים.

5. עבודה קהילתית תעסוקתית.

6. פיתוח מקומות תעסוקה חדשים ומגוונים באזור.

מרכז מעברים פועל יחד עם הקהילה המקומית- התושבים, ההנהגות, המגזר העסקי, המועצות וגורמים נוספים בשטח, לקידום התעסוקה והפיתוח הכלכלי באזור. אנו מאמינים כי בחשיבה ועשייה משותפת בין תחומים, תפישות עולם ואנשים נוצרות הזדמנויות מיוחדות.

מרכז "מעברים נגב מערבי"
אשכול-מרחבים- שדות נגב

קריית חינוך מרחבים ת.ד 728 אופקים 80300
טלפון: 08-6211810
פקס: 08-9922980
דוא"ל: maavarim@merhavim.matnasim.co.il