פארק תעשיות נ.ע.ם | מעברים נגב מערבי
מעברים נגב מערבי אשכול-מרחבים-שדות נגב

פארק תעשיות נ.ע.ם

פארק תעשיות נ.ע.ם ממוקם בנגב המערבי בצומת בית הגדי בסמוך לנתיבות ומנוהל בשותפות 5 רשויות – נתיבות, מועצה אזורית שדות נגב, מועצה אזורית מרחבים,שדרות ואופקים.

"מעברים נגב מערבי" יוזמת ושותפה ל"שולחן עגול" של כלל גופי התעסוקה המקומיים והאזוריים במסגרתו עולים נושאי תעסוקה הקשורים בפארק כגון:

פגישות מקדימות עם יזמים עתידיים, גיוס תקציבים להכשרות מתאימות לתושבי הרשויות השותפות, שיווק והנגשת מידע לתושבים, סיוע בגיוס כ"א מתאים למפעלים קיימים בשטח וכדומה.

למידע נוסף אודות הפארק